Våra tjänster


Vi hjälper er genom hela försäljningsproceessen och jobbar hårt för att ni ska få en så bra helhetsupplevelse som möjligt.


Fastighetsförmedling

Förmedling av avstyckade gårdar, bostadsrätter, fritidshus, tomter, villor och ägarlägenheter.

Förmedlingsuppdraget utgår från fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklaren är skyldig att ska göra identitetskontroll och skaffa sig kundkännedom om alla parter i fastighetsaffären, allt enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mäklaren måste informera säljare om dennes ansvar att ge köpare eller hyresgäst uppgifter om energiförbrukning i bostaden, genom en energideklaration, när en bostad säljs eller hyrs ut. Bostadsrättsförening är fastighetsägare och ska därför göra energideklaration i en fastighet som är upplåten med bostadsrätt.

Mäklaren ska informera säljare och köpare om förmedlingsobjektets marknadspris. Mäklaren ska också lämna information om budgivning och bud som lämnas av intressenter samt föra journal över förmedlingsuppdraget.

Vid förmedling av kommersiella objekt i bolagsform, lokaler och behöver ingen journal föras och regler från avtalslagen, köplagen med flera kan vara aktuella.

Marknadsföring och information

Fastighetsmäklaren bestämmer tillsammans med uppdragsgivaren hur marknadsföring och budgivning ska genomföras. Mäklaren måste ta in uppgifter, från säljare eller en hyresvärd, om bostadens faktiska driftkostnader, energiprestanda och annan väsentlig information. Informationen ska lämnas i en objektsbeskrivning.

Förmedlingsuppdraget

Förmedlingsuppdraget är personligt för fastighetsmäklaren, liksom depositionsavtalet för mäklarens hantering av klientmedel från parterna, båda upprättas alltid skriftligt. Deposition görs när köparen lämnar handpenning för köpet av en bostad. Mäklaren ska lämna information om ensamrättsavtalets juridiska innebörd och informera om att mäklaren har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella fel som kan ske i förmedlingen.

Personuppgiftslagen och klagomålshantering

Personuppgiftslagen (PUL) (1998:204), innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks, genom att någon använder uppgifter om dem. Personuppgiftslagen gäller för personuppgifter i all verksamhet som bedrivs av enskilda, företag och myndigheter. Personuppgifter är sådana som kan härledas till en levande fysisk person. Mäklare måste ha medgivande av säljare och köpare för att skyltar och referenser för objekt som förmedlats får lämnas ut i marknadsföring.

Mäklaren tillämpar hantering av klagomål på utförd tjänst. Klagomål görs bäst genom direkt kontakt med ansvarig fastighetsmäklaren, så att eventuella problem kan redas.

Information om fastighetsmäklartjänst kan också inhämtas hos tillsynsmyndigheten över fastighetsmäklare, Fastighetsmäklarinspektionen www.fmi.se

Skrivuppdrag

Om du själv har köparen erbjuder fastighetsmäklaren att upprätta handlingar som behövs för att genomföra fastighetsaffären.

Värdering

Fastighetsmäklaren erbjuder skriftlig värdering av bostaden för att söka lån i bank eller som underlag för bodelning m.m.